Azərbaycan kinosunun milli kimliyi
Azərbaycan kinosunun milli kimliyi
Salman Rüşdi – “Gecəyarı uşaqları”
Salman Rüşdi – “Gecəyarı uşaqları”
L.Viskonti: Film, film, film
L.Viskonti: Film, film, film
Madonna Sistina
Madonna Sistina
Boş məkanın rejissoru: Piter Bruk
Boş məkanın rejissoru: Piter Bruk
Şəhər və teatr
Şəhər və teatr
Macar rəqsləri
Macar rəqsləri
XX əsr ərəfəsində intihar
XX əsr ərəfəsində intihar
Anamla dəqiqələr
Anamla dəqiqələr
“İnsanın simasını ən düzgün görən kimdir: fotoqraf, güzgü, yoxsa rəssam? Pablo Pikasso Bəlkə insan simasını daha aydın göstərən kinorejissordur?! Həm də çəkib nümayiş etdiyi üzlərdə daxili təlatümlərin, qəmin və keçmişin izsiz tarixçəsi yer alıbsa… Kinomatoqrafiya Heraklı sayılan rus rejissor Andrey Tarkovskinin xatirələri barədə kitabı bitirdim. Kitabda dahi rejissorun həyatının müxtəlif
Cümə günü günortadan sonra sulu qar yağdı və biz, ucu-bucağı görünməyən izdiham, üzərinə qıpqırmızı parça atılmış köhnə palıd tabutu çiynimizdə yırğalaya-yırğalaya, yorulmamaqdan ötrü tez-tez əl dəyişə-dəyişə yolboyu səpələnən qərənfilləri tapdaya-tapdaya kəndin ən sakit hissəsinə –qəbiristanlığa çatdıq. Susqun, islaq izdiham, yuvasına tələsən qarışqaya xas mətin addımlarla hissə-hissə qəbiristanlığın açıq darvazasından içəri
Belçikalı sürrealist rəssam Rene Maqritt (1898-1967) müəmmalı fəlsəfi-poetik əsərləri ilə tanınır.  O, psixoanalizin sənətdə təzahürünə mənfi yanaşırdı və onun yaradıcılığı psixoloji rakursdan çox, fəlsəfi-poetikliyə, bəzən paradoksal məntiqə əsaslanırdı.  İkinci Dünya Müharibəsi zamanı rəssam rəng qammalarını və üslubunu dəyişərək  impressionizimin əsas simalarından biri Pyer-Ogüst Renuarın stilistikasına yaxınlaşır. O,   düşünürdü ki,
Biz çox vaxt oxuduğumuz əsərlərin janrı haqqında düşünmürük. Bizi daha çox maraqlandıran əsərin mahiyyətidir. Lakin başqalarına oxuyub bəyəndiyimiz hər hansı əsər haqqında məlumat vermək istədikdə “Bəs əsər hansı janrdadır?” sualı ilə qarşılaşırıq və həmin an anlayırıq ki, oxuduğumuz bədii nümunələrin janrını bilməyin öz əhəmiyyəti var. Oxuduğun əsərin hansı janrda yazıldığını
Atamın getməyindən beş gün keçmişdi. Harada olduğunu və nə elədiyini bilmirdik. İki ildir, yaxasını buraxmayan uğursuzluğu həyatımızın bir parçası kimi qəbul edib bununla yaşamağı öyrənmişdik. Sanki həmişə belə davam edəcəkdi. Bir saatın içində yığışıb gedəcəyini gözləmirdik. Elə bil, gedən kimi bütün qohumların, tanışların yadına düşmüşdü. Hamı onu axtarırdı, ya da
Ziqmund Freyd François Ozon ‘un “Dans la maison”(“Evdə”) filmini izləsəydi, bu onun çox xoşuna gələrdi. 2012-ci ildə çəkilən film freydist stilli ssenariyə məxsusdur. “Evdə” bədii filmi ispaniyalı yazıçı Juan Mayoraga ‘nın 2006-cı ildə yazdığı “Arxa partadakı oğlan” pyesinin əsasında ekranlaşdırılıb. Təbii ki, Ozon həm də bir ssenarist kimi süjetə müdaxilə
Ədəbiyyat
Ədəbiyyat
Salman Rüşdi  – “Gecəyarı uşaqları”
3 avqust 1492-ci ildə üç gəmidən ibarət ekspedisiya İspaniyanın Palos limanından dənizə açılır. Məqsəd Hindistana ən qısa dəniz yolunu kəşf etməkdi. Ekspedisiyanı rəhbəri isə Xristofor Kolumb. Qərbə, qərbə, qərbə gedib nəhayət Hindistana çıxacağını zənn edən ekspedisiya bilinməyən torpağa qədəm qoyduğunda buraları həqiqətən o əsrarəngiz, əfsanəvi ölkə hesab elədi. Beləliklə Avropa
XX əsr ərəfəsində intihar
Alfred Alvares – XX əsr ərəfəsində intihar   İntihar teması  XIX əsrin axırında da ədəbiyyatdan əskik olmadı, hətta onun bir hissəsinə çevrildi. Romantiklər öz qızıl dövrlərində intihar fikrini düha üçün ödənməli bədəl kimi hamının beyninə yerləşdirmişdi. Sonralar bu fikrə  inancları zəifləsə də, Romantiklərdən sonra artıq heç nə əvvəlki kimi deyildi.
Edit Piaf, atam və mən
Məşhur fransız müğənnisi Edit Piafın həyatından bəhs edən “Balaca sərçə” adlı filmdə (rejissor Olivye Daan, Fransa). rejissor, operator işi, kino dili baxımından maraqlı heç nə yoxdur. Maraqlı olan yalnız Edit Piafın həyatıdı. Onun itkilərlə dolu həyatında yeganə işıq səsi, istedadı olub. Ona görə də hətta ağrıdan ayaq üstə dayana bilmədiyi
Əqidəm fərdiyyətçinin əqidəsidir: Azadlıq, dözüm, yumor
Remark haqqında yazmağa bilmədim haradan başlayım. Əslində, yazmaq çox asandır. Çətini haradan başlayacağını tapana qədərdir. Eynilə yaşamaq kimi. Bir ömürdə iki dünya müharibəsi yaşayan Erix Maria Remark Almaniya, eləcə də dünya ədəbiyyatında müharibə mövzusunun yazıçısı kimi tanınıb. O, 1898-cil ildə Almaniyanın Osnobryuk şəhərində doğulub. 1916-cı ildə Birinci Dünya Müharibəsində iştirak
Vizual
Vizual
Madonna Sistina
İtalyan rəssamı, qrafik Rafael Santi ( 1483-1520) İntibah dövrünün parlaq nümayəndələrindəndir. Onun əsərlərində İntibah humanizminin (İntibah humanizmi intellektual Avropa hərəkatı, dövrün əsas komponentlərindən biriydi. Əsas ideyası antik ədəbiyyatın öyrənilməsi vasitəsilə insan təbiətini yaxşılaşdırmaq idi) ideyaları əks olunub. Rafaelin  əsərləri əsasən dini motivdədir. Drezden qalereyasında saxlanılan “Madonna Sistina” (1513-1514), yəni “Sikstin
“Şar üzərindəki qız” – Pikasso
İspan və fransız rəssamı, heykəltəraşı Pablo Pikasso (1881-1973) yeni texnikası, düşüncələri ilə təsviri sənətdə fərqli yol açdı və rəssamlar Xuan Qris, Jorj Brakla birlikdə kubizm cərəyanının əsasını qoydu. Onun yaradıcılığının “mavi dövr” (1903-1904) adlanan mərhələsində mavi çalarlar üstünlük təşkil edirdi. Mövzuları isə əsasən yoxsulluq, qocalıq və ölüm idi. Bu əsərlərdə
Bəşər övladı Rene Maqritt
Belçikalı sürrealist rəssam Rene Maqritt (1898-1967) müəmmalı fəlsəfi-poetik əsərləri ilə tanınır.  O, psixoanalizin sənətdə təzahürünə mənfi yanaşırdı və onun yaradıcılığı psixoloji rakursdan çox, fəlsəfi-poetikliyə, bəzən paradoksal məntiqə əsaslanırdı.  İkinci Dünya Müharibəsi zamanı rəssam rəng qammalarını və üslubunu dəyişərək  impressionizimin əsas simalarından biri Pyer-Ogüst Renuarın stilistikasına yaxınlaşır. O,   düşünürdü ki,
Pisuar – sənət nümunəsi kimi
Sərgidə ready-made nümunələrinin birinin qarşısında dayanmış qadın əl yaylığına baxıb başını buladı. “Guya bu yüksək sənətdir?” Tamaşaçı o anda adi bir məişət predmetini-istifadə olunmuş əl yaylığı görürdü. Və o haqlı idi. Amma əzik-üzük əl yaylığını ora asan rəssam da haqlı idi, o, bu yaylıqda bir insanın həqiqətlərini tapmışdı: həyəcanlarını, göz
Ovçular qarda
Niderland rəssamı, peyzaj janrının ustalarından biri  Piter Breygelin (1525-1569) ”Jagers in de Sneeuw” rəsmi onun ”İlin fəsilləri” adlı silsiləsinə aiddir.  Adı “Ovçular qarda“ mənasını verən tablo (1565) silsiləyə aid altı əsərdən biridir. Onlardan beşi günümüzə qədər gəlib çatıb. Haqqında danışdığımız əsər isə hazırda Vyanada Sənət Tarixi Muzeyində saxlanılır. Belçikalı kolleksiyaçı
Teatr
Teatr
Boş məkanın rejissoru: Piter Bruk
Piter Bruk XX əsr İngilis teatrının mərkəzi fiqurlarındandır. Teatrşünaslıq elmi Brukun rejissurasına geniş yer ayırmış, onun quruluş verdiyi tamaşaları ətraflı təhlilə çəkmişdir. Amma Brukun rejissurasından az önəm daşımayan teatr sənəti haqqında nəzəri fikirləri həmişə bir qədər diqqətdən kənarda qalıb. Halbuki, XX əsrin yeni teatr fəlsəfəsinin yaranmasında Brukun böyük payı var. 
Şəhər və teatr
ŞƏHƏR VƏ TEATR ƏLAQƏLƏRİNİN QARŞILIQLI TƏSİR MEXANİZMLƏRİNƏ DAİR BƏZİ MÜLAHİZƏLƏR İnkişaf etmiş peşəkar teatr qurumu hər zaman yüksək mədəniyyətə xas  cəmiyyətlər üçün xarakterik olub. Təsadüfi deyil ki, işlətdiyimiz ərəb mənşəli “mədəniyyət” sözünün kökü şəhər mənasını verir; yəni mədəniyyət, bir növ, şəhərlilərin davranış kodeksi sayılıb. Latın sözü olan “kultura” isə “becərmək”
Brextin Epik Teatrı
«Epik teatr» terminini ilk dəfə Ervin Piskator (alman teatr rejissoru, teatr nəzəriyyəçisi) işlətsə də, alman rejissoru, dramaturqu və teatr nəzəriyyəçisi Bertold Brext bu terminə yeni istiqamət verdi. Bertold Brextin epik teatrı insanın cəmiyyətdəki real vəziyyətini göstərməyə və məsuliyyət hissi oyatmağa can atırdı. Epik teatr estetik bir forma olaraq insanları hadisələri
Tarixi dəyişən 15 tamaşa (ikinci hissə)
“2019 Teatr Olimpiadası” Arzamas jurnalı ilə birlikdə gündəlik olaraq “Günün tamaşası” layihəsini keçirir. Tarixçi Kristina Matvienko nəinki teatr tarixini dəyişmiş, həmçinin ümumi mədəniyyət tarixinə təsir göstərmiş 15 məşhur tamaşa haqqında danışır.   İkinci hissə (birinci hissə burada)   Misteriya–buff Mövzusuna, estetikasına, bədii həllinə görə ilk inqilabi tamaşadır. Mayakovskinin bu pyesini
“Əzab çəkirəm, danışmalıyam”
Rejissor, aktyor, ssenarist, şair, dramaturq kimi Antonen Artonun hansısa çox parlaq uğurundan danışmaq olmur. O, sənət nəzəriyyəçisi idi. Fransanın Marsel şəhərində doğulmuşdu. Dörd yaşı olanda minenqitə tutuldu ki, bunun nəticəsində bütün ömrü boyu psixoloji xəstəlikdən əziyyət çəkdi. İlk ədəbi yazılarını, şerlərini erkən gəncliyində yazan Arto 1914-cü ildə böyük bir depressiya
Kinematoqrafiya
Kinematoqrafiya
Azərbaycan kinosunun milli kimliyi
Sosiologiya, kulturologiya kimi elmlərin əsas predmetlərindən olan millilik, milli kimlik kimi anlayışlar humanitar elmlərin müxtəlif sahələrinin də müraciət və tədqiq obyektlərindəndir. Millilik kateqoriyasının identifikasiyası antropoloji, etnopsixoloji, kulturoloji, linqvistik faktorlara əsaslanaraq ortaya çıxarılır. Elmin, incəsənətin ümumnəzəri və ümumbəşəri qanunlar əsasında fəaliyyət göstərdiyi faktını nəzərə alsaq, bu sahələrdə “millilik” anlayışının dəqiq sərhədlərini
L.Viskonti: Film, film, film
İtalyan neorealizmin əsasını qoyanlardan biri, dünya kinosunda adı Antonioni və Fellini ilə yanaşı çəkilən, aristokrat, marksist, antifaşist hərəkatının üzvi Lukino Viskonti  1906-cı ildə İtaliyanın Milan şəhərində anadan olub. Visskonti “Rokko və onun qardaşları”, “İnteryerdə ailə portreti”,  “Tanrıların məhvi”, “Leopard”,  “Lyüdviq” filmlərinin rejissorudur. Jurnalist Kostanzo Kostantinin Viskonti ilə ölümündən iki il
Divara qarşı
Psixologiya, insanın siqaretə və alkoqollu içkilərə aludəliyini onun dərin “boşluq”ları ilə əlaqələndirir. Belə vərdişlərin stressi azaltmaq kimi “yalançı” hisslər yaratması var. Əlbəttə şəxs ləzzət almaq naminə də fəal siqaret və içki düşkünü ola bilər. “Dərddən deyil, həzzdən” qaynaqlanan bu nüans Ziqmund Freydin məlum nəzəriyyəsi olan “şəxsiyyətin psixoseksual inkişafının spesifik mərhələləri”nin
Mohsen Mahmalbaf: “Kinonu pulsuz necə çəkməli”
Bu gün mən büdcəsiz filmin necə çəkilməsi haqda danışmaq istəyirəm. Konkret öz tərcrübəmdən danışacam.  Rəqəmsal texnologiyaya kimi kinoya pul üç yolla daxil olurdu: dövlətdən, investorlardan və müstəqil filmdirsə, hansısa xüsusi şəxslərdən. Əgər dövlət kinonu dəstəkləməsəydi, biz yəqin ki, heç vaxt Tarkovski, Paracanov, Eyzenşteyn, Berqman haqda bilməzdik. Amma dövlətin maliyyəsi ilə
Tarkovskinin güzgüsü
“İnsanın simasını ən düzgün görən kimdir: fotoqraf, güzgü, yoxsa rəssam? Pablo Pikasso Bəlkə insan simasını daha aydın göstərən kinorejissordur?! Həm də çəkib nümayiş etdiyi üzlərdə daxili təlatümlərin, qəmin və keçmişin izsiz tarixçəsi yer alıbsa… Kinomatoqrafiya Heraklı sayılan rus rejissor Andrey Tarkovskinin xatirələri barədə kitabı bitirdim. Kitabda dahi rejissorun həyatının müxtəlif
Feminizm əleyhinə manifest, ya teoloji kinotraktat?
«Antrixrist» Ssenari müəllifi və rejissor: Lars fon Trier Prodüserlər: Bettina Brokemper, Madlen Ekman, Meta Luiza Foldaqer Operator: Entoni Dod Mentl Aktyorlar: Vilyam Defo və Şarlotta Qensburq Bu yaxınlarda çox gec də olsa, Lars fon Trierin axırıncı kinoəsəri «Antrixrist»ə baxdım. Gec oldu, çünki müasir dövrün inanılmaz sürətini nəzərə alsaq, film artıq
Andersonun Trierlə söhbəti
2011-ci ildə kinonun “vunderkindi” adlandırılan rejissor Pol Tomas Anderson Lars fon Trierlə görüşür. Görüş Trierin “Zentropa” studiyasında baş tutur. İki rejissorun söhbəti “Black Book Magazine” jurnalında yayımlanır. Dərginin nümayəndəsi söhbətdə BB inisialı ilə qeyd olunub.   Trier: Bayaq da sizə dediyim kimi mən aktyorlardan danışmaq istərdim. “Maqnoliya” filmində (Andersonun filmi,
“Sarı gəlin” – Biz qalib gələcəyik!
2005-ci ildə Rusiya telekanallarından birində yayımlanan verilişdə professor Sergey Kapitsa Avropanın məhv olmasından danışırdı. Kapitsanın fikrincə, liberal dəyərlər erroziyaya uğrayıb, “azadlıq” anlayışının səhv başa düşülməsi mənəvi dəyərləri məhv edib. Kapitsa deyir: “Avropa  bir dəyərlər sistemi, mədəniyyət fenomeni kimi ölüm ayağındadır”.  Onun 2005-ci ildə dediyi fikirləri hələ 1995-ci ildə rejissor Yavər Rzayev 
Evdə qalma
Ziqmund Freyd François Ozon ‘un “Dans la maison”(“Evdə”) filmini izləsəydi, bu onun çox xoşuna gələrdi. 2012-ci ildə çəkilən film freydist stilli ssenariyə məxsusdur. “Evdə” bədii filmi ispaniyalı yazıçı Juan Mayoraga ‘nın 2006-cı ildə yazdığı “Arxa partadakı oğlan” pyesinin əsasında ekranlaşdırılıb. Təbii ki, Ozon həm də bir ssenarist kimi süjetə müdaxilə
Qiymət
Qiymət
Dorinda Outram: “Aydınlanma”
İmmanuel Kanta görə “Aydınlanma, insanın özünə təlqin etdiyi qeyri-yetkinlikdən xilasıdır. Qeyri-yetkinlik -başqası tərəfindən yönləndirilmədən, öz ağlından istifadə bacarığının olmamasıdır”. Kant, romalı şair Horasdan borc aldığı “Sapere aude!” (“bilmə cəsarəti göstər”) ifadəsini Aydınlanmanın şüarı kimi təqdim edir. Moses Mendelssona (1729-1786)  görə, “Aydınlanma, insan ağlının istifadəsinə dair hələ tamamlanmamış və hamıya açıq
Amaliya Pənahovanın doktorluq dissertasiyası haqda
Bir neçə il əvvəl kinoşünas Aygün Aslanlı milli teatr və kinomuzun parlaq aktrisalarından biri Amaliya Pənahova ilə müsahibəyə getmişdi. Sevimli aktrisamız Aygünə onun kitablarını oxumadığına görə irad tutmuşdu. Təzəlikcə xalq artisti, sənətşünaslıq doktoru, professor Amaliya Pənahovanın “Aktyor yaradıcılığında obrazın yaranma prosesində ifaçının ikinci plan duyumu və onun təcəssüm vasitələri” adlı
Seyid Şuşinskinin İctimai-siyasi və mesenatlıq fəaliyyəti
Firidun Şuşinskinin “Azərbaycan Xalq Musiqiçiləri” kitabından seçmələr 1912-ci ildə Tiflisdə «Molla Nəsrəddin» jurnalının redaktoru Cəlil Məmmədquluzadənin, Əlimirzə Nərimanovun, Yusifbəy Tahirovun təşəbbüsü və Seyid Şuşinskinin şəxsən yaxından köməyi ilə Tiflisin azərbaycanlılar yaşayan hissəsində (Şeytanbazarda) «Luditoriya» adlı yeni klub açılır. Həmin klubda təkcə konsertlər deyil, eyni zamanda teatr tamaşaları da verilərdi. Klubun
“De Rerum Natura”
“Atomlar təkrarən vücud tapır, bir ölüm başqa bir doğuma zəmin hazırlayır” Titus Lukretius 1417-ci ilin şaxtalı bir qış günü idi. Orta əsrlər Avropasında sıradan həyat davam edirdi. Ümumiyyətlə, həmin ildə Avropada tarixə keçən bir sıra hadisə baş vermişdi. Osmanlı qoşunları Bolqarıstandakı Dobrucanı ələ keçirmiş, Londonda dünyanın ilk küçə lampaları qurulmuşdu.
Ədəbiyyat və viruslar
Karantin vaxtı gəldiyim qənaətlərdən birini ötən günlərdə sosial şəbəkələrdə paylaşmışdım, elə bilirəm, təkrarın ziyanı yoxdur: Pandemiya kimi fövqəladə hallarda cəmiyyətlərin hansı impulslara reaksiya verməsi, nəyə inanması özlüyündən gün üzünə çıxır. Bütün dünyada mübarizəni tibb işçiləri, alimlər, yəni elmin orbitindəki adamlar aparır, amma dünyanın hər yerində təhsilin və elmin yoxluğundan yaranmış
Podkast
Podkast
Anamla dəqiqələr
70 yaşlı Ruhəngiz 20 yaşlarında işə başladığı vaxtdan 2014-cü ilə qədər – döş xərçəngi olduğunu öyrənənədək aktiv həyat tərzi keçirib. Xəstəlik səbəbilə artıq əmək qabiliyyətini itirib və evdə qalmağa məcbur olub. Koronavirus pandemiyasına görə yaşlıların evdən küçəyə çıxması qadağan ediləndə Ruhəngiz yeni bir tənhalıq dalğası ilə üz-üzə qaldı. Qəfil gələn
Musiqi
Musiqi
Macar rəqsləri
Macar rəqsləri 1880-ci ildə Yohan Brams tərəfindən bəstələnmiş, daxilində 21 rəqs musiqisini qapsayan əsərdir. Bir gün 19 yaşlı macar kamançı Eduard Remeni ilə tanış olan Brams ondan qaraçı və folklor musiqisinə aid bir çox ritm və melodiya öyrənir. Və bu onun yaradıcılığında mühüm rol oynayır.  İyirmi bir rəqsin ilk on
Status
Status
İnqmar Berqman Qodarın saxtalığı haqda
“Mən heç vaxt Qodarın filmlərindən heç nə başa düşməmişəm. Mənə görə, onlar saxta, psevdointellektual və tamamilə ölüdür. Kinematoqrafik baxımından isə maraqsız və son dərəcə zəhlətökəndir. Qodar dözülməz dərəcədə darıxdırıcıdır. O, öz filmlərini tənqidçilərdən ötrü çəkir.”  
Aqşin Yenisey dastan haqda
Şair Aqşin Yenisey yazdığı Facebook statusunda dastanlardakı sevgi anlayışına öz münasibətini bildirib: “Sevgi anlayışını sevgi dastanları qədər gözdən salan ikinci mənbə yoxdur. Sənət insanlara təbii davranışlarını tərgitdirdi. Məcnun kişinin utanc yeri oldu, Leyli qadının. Sənət insanı təbiiliyə, vəhşiliyə həvəsləndirdi. Sənət insandan gözəllik alverçisi yaratdı. Sənət insan satan tacirdi.”
“Biz Sovetyonoklar” – Günel Mövlud
Norveçdə yaşayan azərbaycanlı şairə, yazıçı Günel Mövlud Facebook profilində Dostoyevskinin istifadə etdiyi adlarla bağlı bir xatirəsini bölüşür: “Tolstoy müəllim yadıma saldı, deməli ötən il bir iran azərbaycanlısı ilə söhbət edirdim. Dedir baba, siz o Dostoyevskidə-zadda adları başa düşə bilirsiz? Biz başlayarıq məsələn, Anastasiya ilə. Bir neçə səhifədən sonra görürük söhbət
“Xəz paltolu Madonna” – Rasim Qaraca
Şair Rasim Qaraca “Xəz paltolu Madonna” haqqında fikirlərini Facebook profilində bölüşüb: “Bu gün Sabahattin Alinin “Xəz paltolu Madonnası”nı oxuyub tamamladım. Həyatımdakı bir boşluğu beləcə doldurmuş oldum. Usta bir yazardır, türk ədəbiyyatının romantik üslubda yazan korifeylərindən biridir. Psixioloji müşahidələri, təsvir ustalığı, ədəbi dilinin çox zəngin olması heyrətə layiqdir. Azərbaycan ədəbiyyatında ona
Bill Geytsin kitab tövsiyələri
Amerikalı biznes maqnatı, filantrop Bill Qeyts şəxsi Youtube kanalında davamlı kitab tövsiyələri edir. 18 mayda yayımladığı videoda 2020-ci ilin yayı üçün 5 yeni kitab məsləhəti görür: Edit Eva Eger – “Seçim” David Mitçell – “Bulud Atlası” Bob İger – “Ömür boyu gəzinti” M.Barri – “Böyük qrip” Abhijit V. Banerjee və