Footer

artlogos ag
Ədəbiyyat və incəsənəti özündə yüksək səviyyədə əks etdirməyə iddialı ArtLogos, müasir dünyanın ədəbi-bədii parametrlərini prioritet seçərək, Azərbaycanda yaranmış bədii boşluğu doldurmağı; ən zövqlü və ən yaxşıları bir platformada toplamağı hədəfləyir.

AzLogos Media Qrupu

az ag

Redaksiya

Baş redaktor: Emin Əliyev

Şef redaktor: Sevda Sultanova

azlogos.eu / azlogos.az / azlogos.ru /
Dizayn və icra: Azlogos & JmlStudio /
E-mail: redaksiya@artlogos.az